Lakisääteiset tarkastukset

Henkilöä nostavien trukkien tarkastus

Trukit, joiden kuljettajanpaikka nousee yli 0,5 metrin korkeuteen, on tarkastettava käyttöön otettaessa ja sen jälkeen vuoden välein.

(valtioneuvoston asetus (403/2008) työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta).

Tarkastuksen saa suorittaa vain hyväksytty tarkastaja ja tarkastajalla täytyy olla Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä nostolaitetarkastajan pätevyystodistus.

Olemme puolueeton ja riippumaton asiantuntija tarkastusalalla.

Osoituksena tästä on Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä henkilösertifikaatti.

Henkilönostokorien tarkastus

Henkilönostot haarukkatrukilla on sallittu vain käyttämällä siihen hyväksyttyä nostokoria.

Henkilönostokorit sekä niiden nostoon käytetyt trukit tulee tarkastaa käyttöön otettaessa ja sen jälkeen vuosittain.

Tarkastuksen saa suorittaa trukkeihin ja henkilönostoihin perehtynyt riittävän ammattitaidon omaava henkilö,

joka pystyy havaitsemaan mahdolliset turvallisuuteen liittyvät puutteet ja viat.

Suoritamme nämä tarkastukset.

www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101101
Lisätietoja näistä tarkastuksista antaa:
Nostintarkastaja NT1189-2 Marko Julkunen 040-178 3431

Henkilönostokorit

Henkilöiden nostamiseen käytettävän nosturin ja trukin tulee olla vakavuudeltaan ja nostokyvyltään turvallinen käyttää.

Trukin nostokyvyn tulee olla vähintään viisinkertainen henkilönostoissa syntyvään kuormitukseen nähden.

Trukin nosto- ja laskuliike saa olla enintään  0,3 metriä sekunnissa.

Nostokorkeudeltaan yli kuuden metrin trukkiin kiinnitettävässä henkilönostokorissa tulee olla hätäpysäytin.

Meidän toimittamat korit täyttävät kaikki asetukset.

Suoritamme henkilönostotarkastukset teidänkin trukkiin ja henkilönostokoreihin.

Esimerkkejä saatavilla olevista Henkilönostoon tarkoitetuista koreista

Lataa Expec Information Systems Oy:n tekemä selvitys trukkilainsäädännöstä.

Selvitys trukkilainsäädännöstä pdf